NEW TO DIOR ONLINE BOUTIQUE

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจาก Dior Beauty Loyalty Program

If you are already a member from other channels, the system will connect to the same member ID via your registered phone number and date of birth.

  • Collect membership points for your purchase (1THB = 1 Point) ​to get many more rewarding offers*​
  • Receive special code to get a miniature Capture Totale C.E.L.L. Energy Crème* for your 2nd purchase
  • Track orders status and save addresses for your online purchase
  • Dior news and events invitation*
*Terms & Conditions Apply​

ตะกร้าสินค้า [0]


ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
  • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

EN TH