L'OR DE VIE COLLECTION

180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
180ml
L'OR DE VIE
La lotion

Price

9,900.00 ฿
15ml
15ml
L’OR DE VIE
La crème contour yeux et lèvres - the refill

Price

13,900.00 ฿
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
L'OR DE VIE
La Crème

Price

28,500.00 ฿
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
L’OR DE VIE
La crème contour yeux et lèvres

Price

15,500.00 ฿
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
30ml
L'OR DE VIE
Le Sérum

Price

34,000.00 ฿
30ml
30ml
L'OR DE VIE
Le Sérum L'Or de Vie - The Refill

Price

30,600.00 ฿
50ml
50ml
L’OR DE VIE REFILL
Refill - La Crème

Price

25,600.00 ฿
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
L’OR DE VIE
Ceremonial Vintage 2022

Price

122,000.00 ฿
main_image
main_image
main_image
main_image
ครีมบำรุงผิวหน้า L'OR DE VIE LA CRÈME RICHE - THE REFILL
ครีมบำรุงผิวหน้า ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว เพื่อชะลอการก่อตัวของริ้วรอย

Price

25,600.00 ฿
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
ครีมบำรุงผิวหน้า DIOR L'OR DE VIE CRÈME RICHE
ครีมบำรุงผิวหน้า ให้ผิวดูแข็งแรง ด้วยน้ำเลี้ยงจากองุ่นอีเก็มเข้มข้น

Price

28,500.00 ฿