การจัดส่ง

จัดส่งแบบมาตรฐานฟรี

การจัดส่งแบบมาตรฐานผ่านบริการของ SCG Express ภายใน 3 - 7 วันทำการภายใต้สถานการณ์ปกติ