เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดิออร์ใดๆ

เลือกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง 1 ชิ้น

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดิออร์ครบ 3,000 บาท

เลือกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพิ่ม 1 ชิ้น

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดิออร์ครบ 5,000 บาท

เลือกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพิ่ม 1 ชิ้น

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดิออร์ครบ 7,500 บาท

เลือกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพิ่ม 1 ชิ้น

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดิออร์ครบ 10,000 บาท

เลือกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพิ่ม 1 ชิ้น