ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และแสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ“) บริษัท แอลวีเอ็มเอชเพอร์ฟูมแอนด์คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอใช้โอกาสนี้ในการแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่นใด (“ประมวลผล“) ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และ บริษัท แอลวีเอ็มเอชเพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะยังคงทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ โปรดแน่ใจได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ในกรณีที่การประมวลผลอาศัยฐานความยินยอม ท่านจะสามารถถอนความยินยอมได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของพระราชบัญญัติฯ หากท่านต้องการถอนความยินยอม หรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โปรดติดต่อเราที่ฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล contact@dior.co.th หรือเบอร์โทรติดต่อ (+66) 02-666-9462

ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
  • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

EN TH