DIOR ADDICT
THE NEW SHINE ICON

The first Dior shine lipstick designed like a fashion accessory, with a formula now composed of 90%* natural-origin ingredients, housed in a new ultra-couture and refillable case.

"A NEW REFILLABLE AND ULTRA-COUTURE CASE"

Housed in a black vinyl lacquered case embossed with the Dior Oblique logo, an echo to Dior fashion designs, and topped with a silver pearl, the Dior Addict shine lipstick becomes an essential fashion accessory.

DISCOVER

PERSONALIZE YOUR DIOR ADDICT LIPSTICK

The exclusive new Dior Addict lipstick is customizable: discover the three couture cases with designs inspired by the House’s runway creations.

DISCOVER

JISOO, ANYA AND SHARON INVITE YOU TO DISCOVER THE NEW DIOR ADDICT LIPSTICK

The new Dior Addict femininity is represented by three women, each with a powerful personality and distinctive aura. An extremely couture campaign that invites each of us to shine with our own radiance and identity.

DISCOVER

VINYL SHINE

A new formula composed of 90%* natural-origin ingredients and infused with jasmine floral wax for 24 hours** of hydration and 6 hours*** of vinyl shine.

A CATWALK OF COLORS WITH VINYL SHINE

SHOW YOUR SHINE ATTITUDE

A SUSTAINABLE COMMITMENT

"ในฐานะส่วนหนึ่งของแนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมของดิออร์ ลิปสติกเอกลักษณ์ Dior Addict รุ่นใหม่ ถูกออกแบบมาให้รีฟิลได้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปลอกสีดำใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลง 34% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 36% และใช้น้ำในการผลิตน้อยลง 47%****เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎบัตรสำหรับความงามที่ยั่งยืนของดิออร์"

DISCOVER

* คำนวณส่วนผสมตามมาตรฐาน ISO 16128-1 และ ISO 16128-2 ส่วนผสมอื่นๆ มีส่วนช่วยในด้านประสิทธิภาพ ความรื่นรมย์ และความเสถียร** จากการทดสอบด้วยเครื่องมือกับกลุ่มทดลอง 10 คน*** จากการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มทดลอง 25 คน**** จากการเปรียบเทียบวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ระหว่างลิปสติก Dior Addict ที่รีฟิลไม่ได้ 2 แท่ง กับลิปสติก Dior Addict ที่รีฟิลได้ 1 แท่ง และรีฟิล 1 ชิ้น

ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
  • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

EN TH