DIOR HYDRA LIFE

Dior has created Dior Hydra Life, a skincare program infused with French mallow extracts for fully hydrated, fresh and radiant skin.

THE ESSENTIALS

40ml
40ml

DIOR HYDRA LIFE

Deep hydration - sorbet water essence

Price

3,400.00 ฿
175ml
175ml

DIOR HYDRA LIFE

Balancing hydration - 2 in 1 sorbet water

Price

2,450.00 ฿
100ml
100ml

DIOR HYDRA LIFE

Fresh Reviver - Sorbet Water Mist

Price

2,100.00 ฿
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml

DIOR HYDRA LIFE INTENSE SORBET CREME

Hydrating Face and Neck Cream - Hydrates, Nourishes and Enhances

Price

3,400.00 ฿

DISCOVER THE SORBET FRESH HYDRATION ROUTINE

COMPLEMENTARY SKINCARE

OFF/ON FOAMING CLEANSER—Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily—Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily
OFF/ON FOAMING CLEANSER—Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily—Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
OFF/ON FOAMING CLEANSER—Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily—Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily

OFF/ON FOAMING CLEANSER

Anti-Pollution Foaming Cleanser with Purifying French Water Lily

Price

1,950.00 ฿
x

ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
  • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

EN TH