ริมฝีปาก

ลิปสติก

525-Cherie-Metallic
525-Cherie-Metallic
525-Cherie-Metallic
525-Cherie-Metallic
525-Cherie-Metallic
762-Dioramour-Metallic
762-Dioramour-Metallic
762-Dioramour-Metallic
762-Dioramour-Metallic
999-Metallic
999-Metallic
999-Metallic
028-Actrice-Satin
999-Metallic
028-Actrice-Satin
080-Red-Smile-Satin
028-Actrice-Satin
028-Actrice-Satin
080-Red-Smile-Satin
434-Promenade-Satin
080-Red-Smile-Satin
080-Red-Smile-Satin
434-Promenade-Satin
453-Adoree-Satin
434-Promenade-Satin
434-Promenade-Satin
453-Adoree-Satin
458-Paris-Satin
453-Adoree-Satin
453-Adoree-Satin
458-Paris-Satin
520-Feel-Good-Satin
458-Paris-Satin
458-Paris-Satin
520-Feel-Good-Satin
643-Stand-Out-Satin
520-Feel-Good-Satin
520-Feel-Good-Satin
643-Stand-Out-Satin
766-Rose-Harpers-Satin
643-Stand-Out-Satin
643-Stand-Out-Satin
766-Rose-Harpers-Satin
844-Rouge-Trafalgar-Satin
766-Rose-Harpers-Satin
766-Rose-Harpers-Satin
844-Rouge-Trafalgar-Satin
849-Rouge-Cinema-Satin
100-Nude-Look-Matte
100-Nude-Look-Matte
844-Rouge-Trafalgar-Satin
869-Sophisticated-Satin
505-Sensual-Matte
646-Hasard-Matte
646-Hasard-Matte
999-Satin
646-Hasard-Matte
646-Hasard-Matte
666-Rouge-en-Diable-Matte
666-Rouge-en-Diable-Matte
666-Rouge-en-Diable-Matte
666-Rouge-en-Diable-Matte
724-Tendresse-Matte
724-Tendresse-Matte
724-Tendresse-Matte
724-Tendresse-Matte
772-Classic-Matte
772-Classic-Matte
772-Classic-Matte
772-Classic-Matte
846-Concorde-Matte
846-Concorde-Matte
846-Concorde-Matte
846-Concorde-Matte
888-Strong-Red-Matte
888-Strong-Red-Matte
888-Strong-Red-Matte
888-Strong-Red-Matte
999-Matte
999-Matte
999-Matte
999-Matte
720-Icone-Velvet
720-Icone-Velvet
720-Icone-Velvet
760-Favorite-Velvet
760-Favorite-Velvet
840-Rayonnante-Velvet
760-Favorite-Velvet
840-Rayonnante-Velvet
999-Velvet
999-Velvet
840-Rayonnante-Velvet
844-Rouge-Trafalgar-Satin
849-Rouge-Cinema-Satin
575-Soiree-a-Rio-Satin
999-Velvet
849-Rouge-Cinema-Satin
849-Rouge-Cinema-Satin
869-Sophisticated-Satin
869-Sophisticated-Satin
869-Sophisticated-Satin
999-Satin
999-Satin
999-Satin
100-Nude-Look-Matte
100-Nude-Look-Matte
505-Sensual-Matte
505-Sensual-Matte
505-Sensual-Matte
720-Icone-Velvet
760-Favorite-Velvet
840-Rayonnante-Velvet
999-Velvet
343-Panarea-Satin
343-Panarea-Satin
663-Desir-Satin
663-Desir-Satin
665-Revee-Satin
665-Revee-Satin
314-Grand-Bal-Matte
314-Grand-Bal-Matte
771-Radiant-Matte
771-Radiant-Matte
Engraving
888-Strong-Red-Matte
844-Rouge-Trafalgar-Satin
724-Tendresse-Matte
643-Stand-Out-Satin
869-Sophisticated-Satin
575-Soiree-a-Rio-Satin
505-Sensual-Matte
999-Velvet
999-Satin
080-Red-Smile-Satin
999-Metallic
999-Matte
666-Rouge-en-Diable-Matte
849-Rouge-Cinema-Satin
766-Rose-Harpers-Satin
665-Revee-Satin
840-Rayonnante-Velvet
771-Radiant-Matte
434-Promenade-Satin
458-Paris-Satin
343-Panarea-Satin
100-Nude-Look-Matte
720-Icone-Velvet
646-Hasard-Matte
314-Grand-Bal-Matte
520-Feel-Good-Satin
760-Favorite-Velvet
762-Dioramour-Metallic
663-Desir-Satin
846-Concorde-Matte
772-Classic-Matte
525-Cherie-Metallic
453-Adoree-Satin
028-Actrice-Satin

ROUGE DIOR

4 Finishes: Satin, Matte, Metallic and Velvet - Floral Lip Care - Comfort and Long Wear

1,490.00 ฿
080-red-smile-satin
080-red-smile-satin
999-satin
999-metallic
100-nude-look-satin
999-matte
999-velvet-matte
525-cherie-metallic
28
343
434
453
458
520
575
643
766
762
720
760
840
314
505
666
771
772

ROUGE DIOR

The Refill Couture Color Lipstick Refill - 4 Finishes: Satin, Matte, Metallic and Velvet - Floral Lip Care - Comfort and Long Wear

1,200.00 ฿
100-Forever-Nude
100-Forever-Nude
200-Forever-Dream
458-Forever-Paris
558-Forever-Grace
626-Forever-Famous
741-Forever-Star
760-Forever-Glam
820-Forever-Unique
959-Forever-Bold
999-Forever-Dior
Engraving
999-Forever-Dior
959-Forever-Bold
820-Forever-Unique
760-Forever-Glam
741-Forever-Star
626-Forever-Famous
558-Forever-Grace
458-Forever-Paris
200-Forever-Dream
100-Forever-Nude

ROUGE DIOR FOREVER LIQUID

Transfer-Proof Liquid Lipstick - Ultra-Pigmented Matte - Barely-There Comfort

1,490.00 ฿
251-Natural-peach
251-Natural-peach
351-Natural-nude
421-Natural-beige
451-Natural-coral
541-Natural-Sienna
761-Natural-cherry
771-Natural-berry
571-Natural-Cranberry
321-Natural-Rose
831-Natural-Brown
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
251-Natural-peach
251-Natural-peach
351-Natural-nude
351-Natural-nude
421-Natural-beige
421-Natural-beige
451-Natural-coral
451-Natural-coral
761-Natural-cherry
761-Natural-cherry
771-Natural-berry
771-Natural-berry
Engraving

DIOR LIP TATTOO

Coloured tint - bare-lip sensation – extreme weightless wear

1,390.00 ฿
459-Flower
459-Flower
539-Petal
559-Rose
569-Fantasy
635-Ecstase
655-Dream
707-Bliss
749-D-Light
750-Blossom
760-Diorette
786-Rosewood
808-Caress
846-Poppy
860-Flirt
866-Romantic
966-Desire
999-Bloom
Engraving

ROUGE DIOR ULTRA CARE LIQUID

Flower oil liquid lipstick - ultra weightless wear and petal velvet finish

1,490.00 ฿
168-Petal
168-Petal
455-Flower
480-Fleur-Bleue
580-Rosewood
635-Ecstase
707-Bliss
750-Blossom
808-Caress
848-Whisper
860-Flirt
866-Romantic
880-Charm
966-Desire
999-Bloom
480-Fleur-Bleue
480-Fleur-Bleue
635-Ecstase
635-Ecstase
707-Bliss
707-Bliss
750-Blossom
750-Blossom
808-Caress
808-Caress
848-Whisper
848-Whisper
860-Flirt
860-Flirt
866-Romantic
866-Romantic
999-Bloom
999-Bloom
168-Petal
168-Petal
455-Flower
455-Flower
580-Rosewood
580-Rosewood
880-Charm
880-Charm
966-Desire
966-Desire
Engraving

ROUGE DIOR ULTRA CARE

Flower oil radiant lipstick - weightless wear

1,490.00 ฿
452
452
606
608
609
740
744
847
983
Engraving

DIOR ADDICT STELLAR SHINE

Lip Shine - Vibrant Colour - Luscious Hydrating Care

1,490.00 ฿
436-Ultra-trouble
436-Ultra-trouble
450-Ultra-lively
485-Ultra-lust
545-Ultra-mad
555-Ultra-kiss
587-Ultra-appeal
651-Ultra-fire
660-Ultra-atomic
755-Ultra-daring
763-Ultra-hype
770-Ultra-love
777-Ultra-star
851-Ultra-shock
883-Ultra-poison
999-Ultra-dior
363-Ultra-Cute
626-Ultra-Wild
436-Ultra-trouble
436-Ultra-trouble
Engraving

ROUGE DIOR ULTRA ROUGE

Ultra pigmented hydra lipstick - 12h* weightless wear

1,490.00 ฿
536-Lucky-Star
536-Lucky-Star
536-Lucky-Star
536-Lucky-Star
578-Diorkiss-Star
578-Diorkiss-Star
578-Diorkiss-Star
620-Faith-Star
620-Faith-Star
620-Faith-Star
630-Treasure-Star
630-Treasure-Star
630-Treasure-Star
645-Hope-Star
645-Hope-Star
645-Hope-Star
667-Pink-Star
667-Pink-Star
667-Pink-Star
669-Super-Star
669-Super-Star
669-Super-Star
673-Charm-Star
673-Charm-Star
673-Charm-Star
740-Happy-Star
740-Happy-Star
740-Happy-Star
744-Success-Star
744-Success-Star
744-Success-Star
752-Sweet-Star
752-Sweet-Star
752-Sweet-Star
765-Desire-Star
765-Desire-Star
765-Desire-Star
847-Passion-Star
847-Passion-Star
847-Passion-Star
892-Daring-Star
892-Daring-Star
892-Daring-Star
976-Be-Dior-Star
976-Be-Dior-Star
976-Be-Dior-Star
main_image
main_image
main_image
main_image
536-Lucky-Star
536-Lucky-Star
578-Diorkiss-Star
578-Diorkiss-Star
620-Faith-Star
620-Faith-Star
630-Treasure-Star
630-Treasure-Star
645-Hope-Star
645-Hope-Star
667-Pink-Star
667-Pink-Star
669-Super-Star
669-Super-Star
673-Charm-Star
673-Charm-Star
740-Happy-Star
740-Happy-Star
744-Success-Star
744-Success-Star
752-Sweet-Star
752-Sweet-Star
765-Desire-Star
765-Desire-Star
847-Passion-Star
847-Passion-Star
892-Daring-Star
892-Daring-Star
976-Be-Dior-Star
976-Be-Dior-Star
main_image
Engraving

DIOR ADDICT STELLAR HALO SHINE

Lipstick - Shimmering Shine - Luscious Hydrating Care

1,490.00 ฿
483-Glide
483-Glide
733-Swift
Engraving

ROUGE DIOR ULTRA CARE LIQUID

Flower oil radiant liquid lipstick - ultra weightless wear - petal velvet finish

1,490.00 ฿
344-Vibrant-Coral
344-Vibrant-Coral
004-Vibrant-Nude
974-Vibrant-Plum

ROUGE DIOR GRAPHIST

Lipstick Pencil - Intense Color - Precision and Long Wear

1,450.00 ฿
314-Grand-bal
314-Grand-bal
314-Grand-bal
642-Ready
642-Ready
520-Feel-good
520-Feel-good

DIOR CONTOUR

Lip Liner Pencil - Intense Couture Color - Comfort & Long-Wear Makeup

990.00 ฿
466-Pink-Rose-satin-finish
466-Pink-Rose-satin-finish
466-Pink-Rose-satin-finish
466-Pink-Rose-satin-finish
466-Pink-Rose-satin-finish
862-Winter-Poppy-velvet-finish
862-Winter-Poppy-velvet-finish
862-Winter-Poppy-velvet-finish
862-Winter-Poppy-velvet-finish
999-Velvet-finish
999-Velvet-finish
999-Velvet-finish
999-Velvet-finish
858-Red-Pansy-matte-finish
858-Red-Pansy-matte-finish
858-Red-Pansy-matte-finish
858-Red-Pansy-matte-finish

ROUGE DIOR - THE ATELIER OF DREAMS LIMITED EDITION

Couture Color Lipstick - Floral Lip Care - Comfort and Long Wear

1,640.00 ฿
074-Rose-dHiver
074-Rose-dHiver
074-Rose-dHiver
074-Rose-dHiver
074-Rose-dHiver
077-Midnight-Corolle
077-Midnight-Corolle
077-Midnight-Corolle
077-Midnight-Corolle
075-Rouge-Capucine
075-Rouge-Capucine
075-Rouge-Capucine
075-Rouge-Capucine
076-Taupe-Ispahan
076-Taupe-Ispahan
076-Taupe-Ispahan
076-Taupe-Ispahan

DIORIFIC - THE ATELIER OF DREAMS LIMITED EDITION

High-Color and Long-Hold Lipstick

1,650.00 ฿

ลิปกลอส

553-Princess
553-Princess
630-D-Light
640-JAdior
643-Everdior
721-Glitz
754-Magnify
759-Diormania
765-Ultradior
840-Diorfire
864-Dior-Rise
874-Shiny-D
976-Be-Dior
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
553-Princess
630-D-Light
640-JAdior
643-Everdior
721-Glitz
754-Magnify
759-Diormania
765-Ultradior
840-Diorfire
864-Dior-Rise
874-Shiny-D
976-Be-Dior
553-Princess
630-D-Light
640-JAdior
643-Everdior
721-Glitz
754-Magnify
759-Diormania
765-Ultradior
840-Diorfire
864-Dior-Rise
874-Shiny-D
976-Be-Dior
Engraving

DIOR ADDICT STELLAR GLOSS

Balm Lip Gloss - Plumping Shine - 24h Hydration* *Instrumental test on 10 subjects.

1,390.00 ฿

ลิปบาล์ม และ ลิปบำรุง

000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
000-Diornatural-velvet-finish
Engraving

ROUGE DIOR COLORED LIP BALM

Floral Lip Care - Natural Couture Color - Refillable

1,490.00 ฿
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
000-Diornatural-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
525-Cherie-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
586-Diorbloom-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
772-Classic-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
846-Concorde-satin-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
200-Terra-Bella-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
445-Petal-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
720-Icone-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
760-Favorite-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
768-Rosewood-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish
999-matte-finish

ROUGE DIOR REFILL COLORED LIP BALM

Floral Lip Care - Natural Couture Color - Refill

1,200.00 ฿