เครื่องสำอางดิออร์

main_image
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
999-metallic
999-metallic
999-metallic
028-actrice-satin
999-metallic
028-actrice-satin
080-red-smile-satin
028-actrice-satin
028-actrice-satin
080-red-smile-satin
434-promenade-satin
080-red-smile-satin
080-red-smile-satin
434-promenade-satin
453-adoree-satin
434-promenade-satin
434-promenade-satin
453-adoree-satin
458-paris-satin
453-adoree-satin
453-adoree-satin
458-paris-satin
720-icone-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
999-velvet
520-feel-good-satin
458-paris-satin
458-paris-satin
520-feel-good-satin
643-stand-out-satin
520-feel-good-satin
520-feel-good-satin
643-stand-out-satin
766-rose-harpers-satin
643-stand-out-satin
643-stand-out-satin
766-rose-harpers-satin
844-rouge-trafalgar-satin
766-rose-harpers-satin
766-rose-harpers-satin
844-rouge-trafalgar-satin
849-rouge-cinema-satin
100-nude-look-matte
100-nude-look-matte
844-rouge-trafalgar-satin
869-sophisticated-satin
505-sensual-matte
646-hasard-matte
646-hasard-matte
999-satin
646-hasard-matte
646-hasard-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
999-matte
999-matte
999-matte
999-matte
720-icone-velvet
720-icone-velvet
720-icone-velvet
760-favorite-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
999-velvet
999-velvet
840-rayonnante-velvet
844-rouge-trafalgar-satin
849-rouge-cinema-satin
575-soiree-a-rio-satin
999-velvet
849-rouge-cinema-satin
849-rouge-cinema-satin
869-sophisticated-satin
869-sophisticated-satin
869-sophisticated-satin
999-satin
999-satin
999-satin
100-nude-look-matte
100-nude-look-matte
505-sensual-matte
505-sensual-matte
505-sensual-matte
343-panarea-satin
343-panarea-satin
663-desir-satin
663-desir-satin
665-revee-satin
665-revee-satin
314-grand-bal-matte
314-grand-bal-matte
771-radiant-matte
771-radiant-matte
Engraving
888-strong-red-matte
844-rouge-trafalgar-satin
724-tendresse-matte
643-stand-out-satin
869-sophisticated-satin
575-soiree-a-rio-satin
505-sensual-matte
999-velvet
999-satin
080-red-smile-satin
999-metallic
999-matte
666-rouge-en-diable-matte
849-rouge-cinema-satin
766-rose-harpers-satin
665-revee-satin
840-rayonnante-velvet
771-radiant-matte
434-promenade-satin
458-paris-satin
343-panarea-satin
100-nude-look-matte
720-icone-velvet
646-hasard-matte
314-grand-bal-matte
520-feel-good-satin
760-favorite-velvet
762-dioramour-metallic
663-desir-satin
846-concorde-matte
772-classic-matte
525-cherie-metallic
453-adoree-satin
028-actrice-satin
720-matte-icone
ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR—Refillable Lipstick with 4 Couture Finishes: Satin, Matte, Metallic & New Velvet—ลิปสติกรีฟิล บำรุงปาก ติดทนยาวนานถึง 16 ชั่วโมง*
720-matte-icone
720-matte-icone
720-icone-satin
720-icone-satin
main_image
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
999-metallic
999-metallic
999-metallic
028-actrice-satin
999-metallic
028-actrice-satin
080-red-smile-satin
028-actrice-satin
028-actrice-satin
080-red-smile-satin
434-promenade-satin
080-red-smile-satin
080-red-smile-satin
434-promenade-satin
453-adoree-satin
434-promenade-satin
434-promenade-satin
453-adoree-satin
458-paris-satin
453-adoree-satin
453-adoree-satin
458-paris-satin
720-icone-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
999-velvet
520-feel-good-satin
458-paris-satin
458-paris-satin
520-feel-good-satin
643-stand-out-satin
520-feel-good-satin
520-feel-good-satin
643-stand-out-satin
766-rose-harpers-satin
643-stand-out-satin
643-stand-out-satin
766-rose-harpers-satin
844-rouge-trafalgar-satin
766-rose-harpers-satin
766-rose-harpers-satin
844-rouge-trafalgar-satin
849-rouge-cinema-satin
100-nude-look-matte
100-nude-look-matte
844-rouge-trafalgar-satin
869-sophisticated-satin
505-sensual-matte
646-hasard-matte
646-hasard-matte
999-satin
646-hasard-matte
646-hasard-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
999-matte
999-matte
999-matte
999-matte
720-icone-velvet
720-icone-velvet
720-icone-velvet
760-favorite-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
999-velvet
999-velvet
840-rayonnante-velvet
844-rouge-trafalgar-satin
849-rouge-cinema-satin
575-soiree-a-rio-satin
999-velvet
849-rouge-cinema-satin
849-rouge-cinema-satin
869-sophisticated-satin
869-sophisticated-satin
869-sophisticated-satin
999-satin
999-satin
999-satin
100-nude-look-matte
100-nude-look-matte
505-sensual-matte
505-sensual-matte
505-sensual-matte
343-panarea-satin
343-panarea-satin
663-desir-satin
663-desir-satin
665-revee-satin
665-revee-satin
314-grand-bal-matte
314-grand-bal-matte
771-radiant-matte
771-radiant-matte
Engraving
888-strong-red-matte
844-rouge-trafalgar-satin
724-tendresse-matte
643-stand-out-satin
869-sophisticated-satin
575-soiree-a-rio-satin
505-sensual-matte
999-velvet
999-satin
080-red-smile-satin
999-metallic
999-matte
666-rouge-en-diable-matte
849-rouge-cinema-satin
766-rose-harpers-satin
665-revee-satin
840-rayonnante-velvet
771-radiant-matte
434-promenade-satin
458-paris-satin
343-panarea-satin
100-nude-look-matte
720-icone-velvet
646-hasard-matte
314-grand-bal-matte
520-feel-good-satin
760-favorite-velvet
762-dioramour-metallic
663-desir-satin
846-concorde-matte
772-classic-matte
525-cherie-metallic
453-adoree-satin
028-actrice-satin
720-matte-icone
ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR—Refillable Lipstick with 4 Couture Finishes: Satin, Matte, Metallic & New Velvet—ลิปสติกรีฟิล บำรุงปาก ติดทนยาวนานถึง 16 ชั่วโมง*
720-matte-icone
720-matte-icone
720-icone-satin
720-icone-satin

ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR

ลิปสติกรีฟิล บำรุงปาก ติดทนยาวนานถึง 16 ชั่วโมง*

ราคา

1,700.00 ฿
main_image
0-5N-Neutral
0-5N-Neutral
1N-neutral
1N-neutral
1W-Warm
1W-Warm
1CR-Cool-Rosy
1CR-Cool-Rosy
1-5N-Neutral
1-5N-Neutral
2N-neutral
2N-neutral
2W-Warm
2W-Warm
2CR-Cool-Rosy
2CR-Cool-Rosy
2-5N-Neutral
2-5N-Neutral
3N-Neutral
3N-Neutral
0N-neutral
0N-neutral
00-neutral
00-neutral
1-5W-Warm
1-5W-Warm
2-5W-Warm
2-5W-Warm
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
รองพื้น DIOR FOREVER SKIN GLOW—Clean Radiant Foundation - Long Wear and Hydration—รองพื้นเนื้อโกลว์ ติดทน พร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติ
รองพื้น DIOR FOREVER SKIN GLOW—Clean Radiant Foundation - Long Wear and Hydration—รองพื้นเนื้อโกลว์ ติดทน พร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติ
main_image
0-5N-Neutral
0-5N-Neutral
1N-neutral
1N-neutral
1W-Warm
1W-Warm
1CR-Cool-Rosy
1CR-Cool-Rosy
1-5N-Neutral
1-5N-Neutral
2N-neutral
2N-neutral
2W-Warm
2W-Warm
2CR-Cool-Rosy
2CR-Cool-Rosy
2-5N-Neutral
2-5N-Neutral
3N-Neutral
3N-Neutral
0N-neutral
0N-neutral
00-neutral
00-neutral
1-5W-Warm
1-5W-Warm
2-5W-Warm
2-5W-Warm
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
รองพื้น DIOR FOREVER SKIN GLOW—Clean Radiant Foundation - Long Wear and Hydration—รองพื้นเนื้อโกลว์ ติดทน พร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติ
รองพื้น DIOR FOREVER SKIN GLOW—Clean Radiant Foundation - Long Wear and Hydration—รองพื้นเนื้อโกลว์ ติดทน พร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติ

รองพื้น DIOR FOREVER SKIN GLOW

รองพื้นเนื้อโกลว์ ติดทน พร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ราคา

2,750.00 ฿
100-nude
ลิปสติก ROUGE DIOR FOREVER LIQUID—Transfer-Proof Liquid Lipstick - Ultra-Pigmented Matte - Weightless Comfort—ลิปสติกเนื้อแมท สูตรน้ำ บางเบาสบายริมฝีปาก
300-Forever-Nude-Style
300-Forever-Nude-Style
300-Forever-Nude-Style
400-Forever-Nude-Line
400-Forever-Nude-Line
400-Forever-Nude-Line
637-Forever-Sublime
637-Forever-Sublime
637-Forever-Sublime
720-Forever-Icone
720-Forever-Icone
720-Forever-Icone
840-Forever-Radiant
840-Forever-Radiant
840-Forever-Radiant
861-Forever-Charm
861-Forever-Charm
861-Forever-Charm
459-forever-flower
459-forever-flower
Engraving
main_image
main_image
100-forever-nude
200-forever-dream
200-forever-dream
458-forever-paris
458-forever-paris
558-forever-grace
558-forever-grace
626-forever-famous
626-forever-famous
741-forever-star
741-forever-star
760-forever-glam
760-forever-glam
820-forever-unique
820-forever-unique
959-forever-bold
959-forever-bold
999-forever-dior
999-forever-dior
100-nude
ลิปสติก ROUGE DIOR FOREVER LIQUID—Transfer-Proof Liquid Lipstick - Ultra-Pigmented Matte - Weightless Comfort—ลิปสติกเนื้อแมท สูตรน้ำ บางเบาสบายริมฝีปาก
300-Forever-Nude-Style
300-Forever-Nude-Style
300-Forever-Nude-Style
400-Forever-Nude-Line
400-Forever-Nude-Line
400-Forever-Nude-Line
637-Forever-Sublime
637-Forever-Sublime
637-Forever-Sublime
720-Forever-Icone
720-Forever-Icone
720-Forever-Icone
840-Forever-Radiant
840-Forever-Radiant
840-Forever-Radiant
861-Forever-Charm
861-Forever-Charm
861-Forever-Charm
459-forever-flower
459-forever-flower
Engraving
main_image
main_image
100-forever-nude
200-forever-dream
200-forever-dream
458-forever-paris
458-forever-paris
558-forever-grace
558-forever-grace
626-forever-famous
626-forever-famous
741-forever-star
741-forever-star
760-forever-glam
760-forever-glam
820-forever-unique
820-forever-unique
959-forever-bold
959-forever-bold
999-forever-dior
999-forever-dior

#NEW

ลิปสติก ROUGE DIOR FOREVER LIQUID

ลิปสติกเนื้อแมท สูตรน้ำ บางเบาสบายริมฝีปาก

ราคา

1,700.00 ฿
main_image
001-pink
004-coral
006-berry
007-raspberry
008-ultra-pink
012-rosewood
015-Cherry
017-ultra-coral
000-universal-clear
Dior-8
028-Minty-Rose
031-strawberry
033-Coral-Pink
035-Burgundy
017-ultra-coral
000-universal-clear
015-Cherry
012-rosewood
008-ultra-pink
007-raspberry
006-berry
004-coral
001-pink
Dior-8
028-Minty-Rose
031-strawberry
033-Coral-Pink
035-Burgundy
031-strawberry
017-ultra-coral
006-berry
004-coral
001-pink
000-universal-clear
015-Cherry
012-rosewood
008-ultra-pink
007-raspberry
015-Cherry
017-ultra-coral
012-rosewood
008-ultra-pink
007-raspberry
006-berry
004-coral
001-pink
000-universal-clear
031-strawberry
Dior-8
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
Engraving
main_image
057-Shimmer-Cinnamon
058-Opal-Pearl
059-Red-Bloom
main_image
001-pink
004-coral
006-berry
007-raspberry
008-ultra-pink
012-rosewood
015-Cherry
017-ultra-coral
000-universal-clear
Dior-8
028-Minty-Rose
031-strawberry
033-Coral-Pink
035-Burgundy
017-ultra-coral
000-universal-clear
015-Cherry
012-rosewood
008-ultra-pink
007-raspberry
006-berry
004-coral
001-pink
Dior-8
028-Minty-Rose
031-strawberry
033-Coral-Pink
035-Burgundy
031-strawberry
017-ultra-coral
006-berry
004-coral
001-pink
000-universal-clear
015-Cherry
012-rosewood
008-ultra-pink
007-raspberry
015-Cherry
017-ultra-coral
012-rosewood
008-ultra-pink
007-raspberry
006-berry
004-coral
001-pink
000-universal-clear
031-strawberry
Dior-8
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
Engraving
main_image
057-Shimmer-Cinnamon
058-Opal-Pearl
059-Red-Bloom

ลิปบาล์ม DIOR ADDICT LIP GLOW

ลิปบาล์มสูตรธรรมชาติ เติมเต็มความอวบอิ่มและชุ่มชื้นให้ริมฝีปากตลอดวัน

ราคา

1,600.00 ฿
main_image
main_image
main_image
main_image

#LIMITED EDITION #NEW

อายพาเลท ÉCRIN COUTURE ICONIC EYE MAKEUP

พาเลทอายเมคอัพ - อายแชโดว์ 5 เฉดสี

ราคา

3,200.00 ฿

Holiday Look

main_image
543-Promenade-Doree
543-Promenade-Doree
043-Night-Walk
043-Night-Walk
main_image
543-Promenade-Doree
543-Promenade-Doree
043-Night-Walk
043-Night-Walk

#LIMITED EDITION #NEW

อายพาเลท DIORSHOW 5 COULEURS - รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น

พาเลทอายแชโดว์สีเด่นชัด - เนื้อครีมติดทนนาน

ราคา

3,050.00 ฿
main_image
211-Precious-Rose
211-Precious-Rose
621-Splendid-Rose
621-Splendid-Rose
main_image
211-Precious-Rose
211-Precious-Rose
621-Splendid-Rose
621-Splendid-Rose

#LIMITED EDITION #NEW

บลัชออน DIOR ROUGE BLUSH

บลัชออน เฉดสีกูตูร์ติดทนนาน พร้อมส่วนผสมหลักจากดอกไม้ธรรมชาติ

ราคา

2,300.00 ฿

เมคอัพ

ผิวหน้า

0N-Neutral-intense-glow-finish
0N-Neutral-intense-glow-finish
0N-Neutral-intense-glow-finish
0N-Neutral-intense-glow-finish
1N-Neutral-intense-glow-finish
1N-Neutral-intense-glow-finish
1N-Neutral-intense-glow-finish
2N-Neutral-intense-glow-finish
2N-Neutral-intense-glow-finish
2N-Neutral-intense-glow-finish
00-Neutral-matte-finish
00-Neutral-matte-finish
00-Neutral-matte-finish
0N-Neutral-matte-finish
0N-Neutral-matte-finish
0N-Neutral-matte-finish
1N-Neutral-matte-finish
1N-Neutral-matte-finish
1N-Neutral-matte-finish
2N-Neutral-matte-finish
2N-Neutral-matte-finish
2N-Neutral-matte-finish
00-Neutral-intense-glow-finish
00-Neutral-intense-glow-finish
00-Neutral-intense-glow-finish

#LIMITED EDITION #NEW

รองพื้นติดทน DIOR FOREVER COUTURE PERFECT CUSHION - MITZAH LIMITED EDITION

รองพื้นติดทนนาน ให้ฟินิชแบบโกลว์และแมตต์เพื่อผิวเปล่งประกาย

ราคา

3,000.00 ฿
820-Rose
820-Rose
820-Rose
820-Rose

#LIMITED EDITION #NEW

แป้งฝุ่นเนื้อละเอียด DIOR FOREVER CUSHION POWDER MITZAH LIMITED EDITION

แป้งฝุ่นเนื้อละเอียด ติดทนนานพร้อมตลับพิมพ์ลายเสือดาวระดับกูตูร์

ราคา

2,750.00 ฿
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image

รองพื้น DIOR PRESTIGE LE MICRO-FLUIDE TEINT DE ROSE

รองพื้นอุดมด้วยสารบำรุงผิว SPF 25 PA+++ ให้ผิวเปล่งประกาย

ราคา

5,100.00 ฿
10
10
20
30
50
40
10
20
30
40
50
main_image
main_image
main_image

แป้งคุชชั่น DIOR FOREVER CUSHION POWDER

แป้งคุชชั่นเนื้อละเอียด เพื่อผิวสวยดูสมบูรณ์แบบ โปร่งแสงยาวนาน

ราคา

2,500.00 ฿
main_image
main_image

สเปรย์เซ็ตเมคอัพ DIOR FOREVER PERFECT FIX

เซ็ตติ้งสเปรย์ ช่วยให้การแต่งหน้าติดทนนานและชุ่มชื่นตลอดทั้งวัน

ราคา

2,050.00 ฿
001-universal
001-universal
002-glitz
003-pure-gold
004-rose-gold
001-universal
001-universal
001-universal
001-universal
001-universal
002-glitz
002-glitz
002-glitz
003-pure-gold
003-pure-gold
003-pure-gold
003-pure-gold
004-rose-gold
004-rose-gold
004-rose-gold
004-rose-gold
004-rose-gold
004-rose-gold
005-copper-gold
005-copper-gold
005-copper-gold
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
Engraving

พาเลทคอนทัวร์ไฮไลท์ DIOR BACKSTAGE GLOW FACE PALETTE

พาเลทคอนทัวร์ไฮไลท์แต่งหน้าอเนกประสงค์ เป็นได้ทั้งไฮไลท์และบลัชออน

ราคา

2,250.00 ฿

ริมฝีปาก

915-Soft-Burgundy-matte-finish
915-Soft-Burgundy-matte-finish
915-Soft-Burgundy-matte-finish
225-Beige-Taffeta-metallic-finish
225-Beige-Taffeta-metallic-finish
225-Beige-Taffeta-metallic-finish
200-Nude-Touch-satin-finish
200-Nude-Touch-satin-finish
253-Rose-Feline-satin-finish
253-Rose-Feline-satin-finish
253-Rose-Feline-satin-finish
424-Nude-Fauve-satin-finish
424-Nude-Fauve-satin-finish
540-Silky-Coral-satin-finish
540-Silky-Coral-satin-finish
540-Silky-Coral-satin-finish
564-Pink-Leopard-velvet-finish
564-Pink-Leopard-velvet-finish
564-Pink-Leopard-velvet-finish
757-Pink-Paw-velvet-finish
757-Pink-Paw-velvet-finish
757-Pink-Paw-velvet-finish
963-Leopardess-velvet-finish
963-Leopardess-velvet-finish
963-Leopardess-velvet-finish
999-velvet-finish
999-velvet-finish
ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR - MITZAH LIMITED EDITION—Refillable lipstick - couture finishes - engraved pattern—ลิปสติกรีฟีลได้ ให้ฟินนิชสไตล์กูตูร์ - สลักลวดลาย

#LIMITED EDITION #NEW

ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR - MITZAH LIMITED EDITION

ลิปสติกรีฟีลได้ ให้ฟินนิชสไตล์กูตูร์ - สลักลวดลาย

ราคา

1,800.00 ฿
001-Pink
001-Pink
001-Pink
001-Pink
003-Holographic-Lavender
003-Holographic-Lavender
003-Holographic-Lavender
004-Coral
004-Coral
004-Coral
005-Shimmer-Strawberry
005-Shimmer-Strawberry
005-Shimmer-Strawberry
007-Raspberry
007-Raspberry
007-Raspberry
009-Intense-Rosewood
009-Intense-Rosewood
009-Intense-Rosewood
012-Rosewood
012-Rosewood
012-Rosewood
014-Shimmer-Macadamia
014-Shimmer-Macadamia
014-Shimmer-Macadamia
015-Cherry
015-Cherry
015-Cherry
018-Intense-Spice
018-Intense-Spice
018-Intense-Spice
019-Shimmer-Peach
019-Shimmer-Peach
019-Shimmer-Peach
022-Intense-Red
022-Intense-Red
022-Intense-Red
023-Shimmer-Fuchsia
023-Shimmer-Fuchsia
023-Shimmer-Fuchsia
024-Intense-Brick
024-Intense-Brick
024-Intense-Brick
027-Intense-Fig
027-Intense-Fig
027-Intense-Fig
028-Dior-8-Intense
028-Dior-8-Intense
028-Dior-8-Intense
029-Intense-Grape
029-Intense-Grape
029-Intense-Grape
037-Intense-Rose
037-Intense-Rose
037-Intense-Rose
038-Rose-Nude
038-Rose-Nude
038-Rose-Nude
039-Intense-Cinnamon
039-Intense-Cinnamon
039-Intense-Cinnamon
040-Intense-Blueberry
040-Intense-Blueberry
040-Intense-Blueberry

#NEW

ลิปกลอส DIOR ADDICT LIP MAXIMIZER

ลิปกลอสสูตรใหม่ติดทน ชุ่มชื้นตลอดวัน

ราคา

1,600.00 ฿
main_image
main_image
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
525-cherie-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
762-dioramour-metallic
999-metallic
999-metallic
999-metallic
028-actrice-satin
999-metallic
028-actrice-satin
080-red-smile-satin
028-actrice-satin
028-actrice-satin
080-red-smile-satin
434-promenade-satin
080-red-smile-satin
080-red-smile-satin
434-promenade-satin
453-adoree-satin
434-promenade-satin
434-promenade-satin
453-adoree-satin
458-paris-satin
453-adoree-satin
453-adoree-satin
458-paris-satin
720-icone-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
999-velvet
520-feel-good-satin
458-paris-satin
458-paris-satin
520-feel-good-satin
643-stand-out-satin
520-feel-good-satin
520-feel-good-satin
643-stand-out-satin
766-rose-harpers-satin
643-stand-out-satin
643-stand-out-satin
766-rose-harpers-satin
844-rouge-trafalgar-satin
766-rose-harpers-satin
766-rose-harpers-satin
844-rouge-trafalgar-satin
849-rouge-cinema-satin
100-nude-look-matte
100-nude-look-matte
844-rouge-trafalgar-satin
869-sophisticated-satin
505-sensual-matte
646-hasard-matte
646-hasard-matte
999-satin
646-hasard-matte
646-hasard-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
666-rouge-en-diable-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
724-tendresse-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
772-classic-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
846-concorde-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
888-strong-red-matte
999-matte
999-matte
999-matte
999-matte
720-icone-velvet
720-icone-velvet
720-icone-velvet
760-favorite-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
760-favorite-velvet
840-rayonnante-velvet
999-velvet
999-velvet
840-rayonnante-velvet
844-rouge-trafalgar-satin
849-rouge-cinema-satin
575-soiree-a-rio-satin
999-velvet
849-rouge-cinema-satin
849-rouge-cinema-satin
869-sophisticated-satin
869-sophisticated-satin
869-sophisticated-satin
999-satin
999-satin
999-satin
100-nude-look-matte
100-nude-look-matte
505-sensual-matte
505-sensual-matte
505-sensual-matte
343-panarea-satin
343-panarea-satin
663-desir-satin
663-desir-satin
665-revee-satin
665-revee-satin
314-grand-bal-matte
314-grand-bal-matte
771-radiant-matte
771-radiant-matte
Engraving
888-strong-red-matte
844-rouge-trafalgar-satin
724-tendresse-matte
643-stand-out-satin
869-sophisticated-satin
575-soiree-a-rio-satin
505-sensual-matte
999-velvet
999-satin
080-red-smile-satin
999-metallic
999-matte
666-rouge-en-diable-matte
849-rouge-cinema-satin
766-rose-harpers-satin
665-revee-satin
840-rayonnante-velvet
771-radiant-matte
434-promenade-satin
458-paris-satin
343-panarea-satin
100-nude-look-matte
720-icone-velvet
646-hasard-matte
314-grand-bal-matte
520-feel-good-satin
760-favorite-velvet
762-dioramour-metallic
663-desir-satin
846-concorde-matte
772-classic-matte
525-cherie-metallic
453-adoree-satin
028-actrice-satin
720-matte-icone
ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR—Refillable Lipstick with 4 Couture Finishes: Satin, Matte, Metallic & New Velvet—ลิปสติกรีฟิล บำรุงปาก ติดทนยาวนานถึง 16 ชั่วโมง*
720-matte-icone
720-matte-icone
720-icone-satin
720-icone-satin

ลิปสติกรีฟิล ROUGE DIOR

ลิปสติกรีฟิล บำรุงปาก ติดทนยาวนานถึง 16 ชั่วโมง*

ราคา

1,700.00 ฿