กฎบัตรสำหรับสูตรที่ยั่งยืน

สำหรับดิออร์ การส่งต่อมรดกทางความงามนั้นหมายถึงการใส่ใจในสูตรผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ

เรียนรู้เกี่ยวกับกฎบัตร

ปลอดภัยไว้ก่อน

ผลิตภัณฑ์ของดิออร์ทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เข้มงวดที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานภายในด้านการพัฒนาคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ

ที่ห้องปฏิบัติการของเรา และด้วยความร่วมมือจากภายนอก Parfums Christian Dior ใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่า 600 วิธี ในการประเมินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการประเมินภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดสอบในหลอดทดลองและทางคลินิก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรามีความทนทานสูง

ที่ห้องปฏิบัติการของเรา และด้วยความร่วมมือจากภายนอก Parfums Christian Dior ใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่า 600 วิธี ในการประเมินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการประเมินภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดสอบในหลอดทดลองและทางคลินิก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรามีความทนทานสูง

สูตรที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น

ดิออร์ไปไกลกว่าข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วยการยกเลิกใช้ส่วนผสมเหล่านี้ในสูตรของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นค้นหาส่วนผสมอื่นๆ ที่สามารถมาทดแทนและยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

• BHA (butylhydroxyanisole), diethyl phthalate, สารกันเสียที่มี formaldehyde, ethanolamine, homosalate, น้ำมันปาล์มและอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone, octocrylene, oxybenzone และ benzophenones, parabens, cyclic silicones (cyclohexasiloxane, cyclopentasiloxane), aluminum salts, triclocarban, triclosan, triethanolamine •

ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เราเชื่อมั่นว่าความงามที่ยั่งยืนเริ่มจากการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ยั่งยืน

ดิออร์เป็นส่วนหนึ่งของ multi-brand ที่ริเริ่มบุกเบิกการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ความงามด้านสิ่งแวดล้อม เราประเมินความยั่งยืนของส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ละชนิดจากผลกระทบต่อตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมและต่อสังคม อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มีการยกเลิกใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ที่ให้ความยั่งยืนสูงกว่า

ดิออร์เป็นส่วนหนึ่งของ multi-brand ที่ริเริ่มบุกเบิกการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ความงามด้านสิ่งแวดล้อม เราประเมินความยั่งยืนของส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ละชนิดจากผลกระทบต่อตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมและต่อสังคม อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มีการยกเลิกใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ที่ให้ความยั่งยืนสูงกว่า

การจัดหาส่วนผสมที่รับผิดชอบต่อสังคมกว่าที่เคย

ตั้งแต่สวนดอกไม้น้ำหอมใน Grasse ไปจนถึงสวนสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ดอกไม้ที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการเพาะปลูกตามหลักการเกษตรอินทรีย์โดยพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตส่วนผสมที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับดิออร์

เป้าหมายของเราคือการพาสวนเหล่านี้ก้าวไปสู่เกษตรกรรมแบบปฏิรูป เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดผลดีต่อชุมชนที่เพาะปลูก ในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มสัดส่วนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในช่องทางอื่นให้ได้มากที่สุด

ในฐานะสมาชิก Union for Ethical BioTrade (UEBT) ดิออร์มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

แนะนำสำหรับคุณ

x

ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
  • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมาย

บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

3.3 สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถสั่งซื้อแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกินสาม (3) ชิ้นต่อหนึ่ง (1) รายการ ต่อหนึ่ง (1) คำสั่งซื้อ ภายในระยะเวลา (1) วัน ต่อหมายเลขสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า คำสั่งซื้อของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือเป็นการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายฉบับเต็มได้ ที่นี่

EN TH