กฎบัตรสำหรับสูตรที่ยั่งยืน

สำหรับดิออร์ การส่งต่อมรดกทางความงามนั้นหมายถึงการใส่ใจในสูตรผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ

เรียนรู้เกี่ยวกับกฎบัตร

ปลอดภัยไว้ก่อน

ผลิตภัณฑ์ของดิออร์ทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เข้มงวดที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานภายในด้านการพัฒนาคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ

ที่ห้องปฏิบัติการของเรา และด้วยความร่วมมือจากภายนอก Parfums Christian Dior ใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่า 600 วิธี ในการประเมินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการประเมินภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดสอบในหลอดทดลองและทางคลินิก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรามีความทนทานสูง

ที่ห้องปฏิบัติการของเรา และด้วยความร่วมมือจากภายนอก Parfums Christian Dior ใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่า 600 วิธี ในการประเมินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการประเมินภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดสอบในหลอดทดลองและทางคลินิก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรามีความทนทานสูง

สูตรที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น

ดิออร์ไปไกลกว่าข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วยการยกเลิกใช้ส่วนผสมเหล่านี้ในสูตรของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นค้นหาส่วนผสมอื่นๆ ที่สามารถมาทดแทนและยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

• BHA (butylhydroxyanisole), diethyl phthalate, สารกันเสียที่มี formaldehyde, ethanolamine, homosalate, น้ำมันปาล์มและอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านการรับรองจาก RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone, octocrylene, oxybenzone และ benzophenones, parabens, cyclic silicones (cyclohexasiloxane, cyclopentasiloxane), aluminum salts, triclocarban, triclosan, triethanolamine •

ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เราเชื่อมั่นว่าความงามที่ยั่งยืนเริ่มจากการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ยั่งยืน

ดิออร์เป็นส่วนหนึ่งของ multi-brand ที่ริเริ่มบุกเบิกการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ความงามด้านสิ่งแวดล้อม เราประเมินความยั่งยืนของส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ละชนิดจากผลกระทบต่อตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมและต่อสังคม อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มีการยกเลิกใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ที่ให้ความยั่งยืนสูงกว่า

ดิออร์เป็นส่วนหนึ่งของ multi-brand ที่ริเริ่มบุกเบิกการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ความงามด้านสิ่งแวดล้อม เราประเมินความยั่งยืนของส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ละชนิดจากผลกระทบต่อตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมและต่อสังคม อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มีการยกเลิกใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ที่ให้ความยั่งยืนสูงกว่า

การจัดหาส่วนผสมที่รับผิดชอบต่อสังคมกว่าที่เคย

ตั้งแต่สวนดอกไม้น้ำหอมใน Grasse ไปจนถึงสวนสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ดอกไม้ที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการเพาะปลูกตามหลักการเกษตรอินทรีย์โดยพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตส่วนผสมที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับดิออร์

เป้าหมายของเราคือการพาสวนเหล่านี้ก้าวไปสู่เกษตรกรรมแบบปฏิรูป เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดผลดีต่อชุมชนที่เพาะปลูก ในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มสัดส่วนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในช่องทางอื่นให้ได้มากที่สุด

ในฐานะสมาชิก Union for Ethical BioTrade (UEBT) ดิออร์มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

แนะนำสำหรับคุณ