กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นประโยชน์แก่การออกใบกำกับภาษีกับกรมสรรพากร

รายละเอียดการขอใบกำกับภาษี

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ shop.dior.co.th เท่านั้น สามารถขอรับใบกำกับภาษี / ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-RECEIPT / E-TAX INVOICE) ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมาย
 2. ลูกค้าที่ต้องการรับใบกำกับภาษี / ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-RECEIPT / E-TAX INVOICE) ต้องแจ้งความประสงค์และกรอกข้อมูลในฟอร์มนี้ เพื่อออกเอกสารดังกล่าวที่หน้าเว็บไซต์ https://shop.dior.co.th/pages/tax-invoice-submission ภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ
 3. ใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-RECEIPT / E-TAX INVOICE) จะยึดจากวันที่คำสั่งซื้อและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะถูกจัดส่งภายใน 14 วันทำการนับจากที่คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ในฟอร์มการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 4. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาไทย และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งฟอร์ม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การออกใบกำกับภาษีกับกรมสรรพากร
 5. สงวนสิทธิการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ
 6. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-RECEIPT / E-TAX INVOICE) แล้ว หากภายหลังมีการคืนสินค้า หรือสินค้าถูกยกเลิก บริษัทฯ จะจัดส่งใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเดิมที่บริษัทฯ เคยจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า
 7. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายในเวลาทำการ เบอร์โทรติดต่อ: (+66) 02-666-9462 หรือ อีเมล: contact@dior.co.th หรือไลน์ @diorthailand

 

x

ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
 • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมาย

บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

3.3 สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถสั่งซื้อแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกินสาม (3) ชิ้นต่อหนึ่ง (1) รายการ ต่อหนึ่ง (1) คำสั่งซื้อ ภายในระยะเวลา (1) วัน ต่อหมายเลขสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า คำสั่งซื้อของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือเป็นการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายฉบับเต็มได้ ที่นี่

EN TH